21st century skills in de Logistiek


Ontwikkelen en leren = experimenteren

Infus@2.0 versterkt en intensiveert de kennisinfrastructuur en kennisuitwisseling tussen hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Hiermee wordt de duurzame inzetbaarheid van human capital in de logistieke sector vergroot en het innovatieve vermogen binnen bedrijven vergroot.

 

Kennisuitwisseling betreft de overdracht van informatie, theorieën, het ontwikkelen van competenties en aardigheden, én het toepassen hiervan in concrete innovatieve projecten om de positie van het logistieke bedrijf te verstevigen.

 

De kennisuitwisseling gaat plaatsvinden op uiteenlopende wijzen. Infus@2.0 sluit hierbij aan op de wensen en behoeften van bedrijven en gaat op zoek naar moderne mogelijkheden om samen met bedrijven te eperimenteren en te ervaren wat aansluit en succesvol is bij de doelgroep.

 

Trends & ontwikkelingen in logistiek en in wijze van leren en ontwikkelen
 

Bijgaand twee kennisclips over de trends & ontwikkelingen in de logistiek en over de trends & ontwikkelingen mbt leren, ontwikkelen en de rol van logistieke bedrijven, logistieke professionals en onderwijsinstellingen.

 

Video 1: Trends & Ontwikkelingen in de logistiek

Video 2: Infus@2.0 Logistiek, leren & 21st century skills

 

Binnenkort volgt een kennisclip over de voordelen en nadelen van de moderne 'leertools', de mogelijkheden om je als professional te ontwikkelen en datgene dat logistieke bedrijven kunnen doen om het ontwikkelen en leren van professionals binnen hun bedrijf te stimuleren.

 

Feedback, vragen en ideeën

Graag ontvangen we uw reacties en feedback op bijgaande kennisclips. Ook horen we het graag als u vragen, behoeften of ideeën heeft om de kennisuitwisseling tussen onderwijs en uw bedrijf te versterken of wilt investeren in de ontwikkeling van uw logistieke professionals.

Reageer via groot.b@nhtv.nl of bel met Bas Groot, 06 -29 512 513.

 


;